Flyttere – en gullgruve av en målgruppe

Av Hanne Carlsen

23. feb. kl. 13:05

Skrevet av Hanne Carlsen og Live Bråten.

I Norge er vi snart 5,4 millioner mennesker, og hvert år flytter rundt 700 000, eller hver åttende person. Omregnet til antall husstander på flyttefot blir tallet omtrent 320 000 – vi er faktisk på Europatoppen i flytting!

Bedrifter burde bry seg om de som flytter, og vi skal fortelle deg hvorfor. Først, la oss se på litt statistikk som et bakgrunnsteppe:

  • Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at unge flytter oftere enn eldre. Samtidig øker antallet over 50 år som flytter
  • Flest flytter i perioden fra og med juni til og med januar, med en stor topp i august, ifølge adresseendringer fra Posten
  • Totalt er det over 2,6 millioner boliger i Norge, 25 % av alle boliger er boligblokker og 50 % av alle boliger er eneboliger

Så hva er det med disse folkene på flyttefot som vi synes er så interessant?

Hjelp, vi flytter!

De fleste som flytter opplever det som en stor omveltning i livet. Det er mange og forskjellige grunner til at man flytter. Noen flytter til drømmeboligen, andre flytter fra den. Noen flytter fordi de ønsker, andre fordi de må. Noen flytter langt og andre flytter kort. Noen har kjøpt andre skal leie. Noen flytter til et oppussingsobjekt, andre flytter til en helt ny bolig.

Hvilke behov den enkelte har vil selvfølgelig være avhengig av dette. Likevel er det mange likhetstrekk med de som flytter. Eller for å si det sånn: de som flytter har mange av de samme problemstillingene de må ta stilling til. Hvilken strømleverandør skal jeg velge? Fortsette med den jeg har eller en ny? Jeg trenger en ny sofa. Hvor skal jeg kjøpe den?

I forbindelse med en flytting er det er en rekke produkter og tjenester som man må ta stilling til, som man ellers kanskje ikke ville brukt tid på eller ofret så mange tanker. Produkter og tjenester som til vanlig er lavinteresse blir gjerne til høyinteresse som følge av bytte av bolig og bosted.

Flytter du til et helt nytt sted vil mønstrene for hvor man handler endre seg av helt nødvendige og praktiske årsaker, enten det gjelder innkjøp av mat, møbler, blomster, apotek, frisør, tannlege, treningsstudio og mye annet. Man endrer handlevaner!

Flytteundersøkelsen

Bas Kommunikasjon drifter en markedsføringskanal som retter seg mot flyttere - Postens Flyttehjelp.
Dette er en tjeneste man vil bli eksponert for dersom man melder flytting på posten.no. Man kan da velge å gå inn i Postens Flyttehjelp hvor man vil få gode tilbud som er relevante for personer som er på flyttefot.

Vi har jevnlig gjennomført flytteundersøkelser blant våre medlemmer som har flyttet de siste 3 månedene og som har benyttet seg av Postens Flyttehjelp. Spørsmålene går på hva de er mest opptatt av i selve flyttefasen, og undersøkelsene viser gjennomgående de samme resultatene fra gang til gang.

Her kommer tre av temaene undersøkelsene omhandlet, og svarene vi fikk.

1) Tjenester: Hvilke tjenesteleverandører byttet du i forbindelse med flyttingen?

Dette er for de fleste noe som bare skal virke, og man er ofte ikke så veldig opptatt av hvem som er leverandør. Tjenester er heller ikke noe man bytter så ofte så lenge man er fornøyd, eller det ikke er noe spesielt som skjer, men når man flytter må man bestille enkelte tjenester på nytt.

Man trenger for eksempel strøm, internett, TV, og kanskje også alarm. Under ser du hvilke tjenester kundene i Flytteundersøkelsen svarer at de bytter når de flytter. Som man kan se nedenfor er det 54 % som bytter internett-/bredbåndsleverandør, og 50 % som bytter strømleverandør.

: Hvilke tjenesteleverandører byttet du i forbindelse med flyttingen?


2) Varer: Hva har du kjøpt/planlegger du å kjøpe til din nye bolig?

Det mye man trenger eller ønsker å kjøpe til den nye boligen, som nytt kjøkken, møbler, solskjerming, byggevarer, tepper, gardiner, og så videre. Flytteundersøkelsen viser at 73 % kjøper eller planlegger å kjøpe møbler og interiør i forbindelse med ny bolig.

Hva har du kjøpt/planlegger du å kjøpe til din nye bolig?


På spørsmålet om hvor mye de planlegger å bruke, svarer hele 55 % at de planlegger å bruke mer enn 25 000 kr bare på møbler og interiør. Ca. 10 % planlegger å bruke mer enn 100 000 kroner.

3) Oppussing: Har du pusset opp eller planlegger du oppussing? Hvor stort er oppussings-budsjettet ditt?

Rundt 40 % svarer at de planlegger å pusse opp, og 55% sier at de kommer til å bruke mer enn 50 000 kroner på dette. Og som vi alle vet koster oppussing ofte mer enn vi først tenker.

Har du pusset opp eller planlegger du oppussing? Hvor stort er oppussings-budsjettet ditt?


Blanke ark - nye muligheter

Det er ikke sikkert at tallene er veldig overraskende for deg personlig – bare tenk på hvor mye ditt eget forbruksmønster endret seg sist gang du selv flyttet. Men det tallene viser er at flyttere helt klart er en gullgruve for mange bedrifter!

Behov og ønsker endrer seg i en flytteprosess, så i et markedsføringsperspektiv er flyttere en interessant og viktig målgruppe. Vi kan se på det som at mange som flytter starter med blanke ark. Da er det viktig å være der slik at nettopp du kan være fargeblyantene på det blanke arket. Hvis din bedrift er der på rett tidspunkt kan du være med å forme nye handlevaner og nye avgjørelser som skal tas, og bruker du fargene riktig kan det være grunnlaget for et langt og godt kundeforhold.


Tenker du at flyttere er en interessant målgruppe for deg, og at du vil høre mer om Postens Flyttehjelp, ta kontakt med Anna Bonnegolt på anna.bonnegolt@bas.no eller +47 908 00 525 for en uforpliktende prat.

Synes du dette var spennende å lese om? Få oppdatering om nye blogginnlegg og arrangementer fra Bas.


Andre artikler