Personvernerklæring

Bas Kommunikasjon er opptatt av å ivareta ditt personvern. Personvernet har som formål å verne om dine rettigheter, ivareta dine krav til fred, integritet, samt sørge for at data som er registrert om deg har tilstrekkelig kvalitet.

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven og personvernforordningen. Datatilsynet er forvaltningsorganet som fører tilsyn med loven. I tillegg må en behandler av personopplysninger forholde seg til en rekke andre lovverk som blant annet e-komloven, markedsføringsloven og regnskapsloven, samt forskrifter som gir retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person skal behandles.

Vi vil videre i denne erklæringen forklare hvordan og hvorfor Bas Kommunikasjon samler inn og benytter persondata, samt hvordan vi tar hensyn til personvernet.
Hva er persondata og hvem har ansvaret for dem?

Persondata er data og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Data kan for eksempel være navn, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse, bilmerke, boligtype etc.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, retting, endring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes, kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de lover som gjelder. Når Bas Kommunikasjon samler inn data fra offentlig åpne kilder så er det Bas Kommunikasjon som er behandlingsansvarlig. Med andre ord er det oss du skal kontakte dersom du har behov for mer informasjon i forbindelse med vår behandling av deg som registrert.

I noen sammenheng kan det være en annen virksomhet enn den som registrerer deg som behandler data om deg - og det kalles databehandler. Bas Kommunikasjon mottar ofte data fra våre kunder – virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor, og når vi behandler denne type data på vegne av våre kunder, er Bas Kommunikasjon en databehandler.

I Bas Kommunikasjon er det daglig leder som har ansvaret for personvernet. Vi har i tillegg utnevnt et personvernombud. Ombudets oppgave er å sikre at Bas Kommunikasjon følger personopplysningsloven og personvernforordningen, og skal være en ressursperson både for Bas Kommunikasjon og deg som privatperson i spørsmål vedrørende personvern i Bas Kommunikasjon.

Hva slags data mottar og behandler Bas Kommunikasjon?

Personopplysningene vi har om deg er kun de personopplysninger du har valgt å gi oss.

Datakategorier som behandles er;

  • Kontaktdata - navn, adresse, postnummer og -sted, historisk adresse, telefonnummer, e-postadresse
  • Identifiseringsdata - fødselsdato og personnummer
  • Data du selv gir til oss
  • Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss, ved å sende oss en e-post eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også data/informasjon som du selv registrerer i kommentarfelt, skjema eller lignende på våre sider.
  • Data som samles inn gjennom bruk av våre nettjenester

Våre nettjenester gjør utstrakt bruk av informasjonskapsler (eng. cookies). De er helt nødvendige på våre nettsteder eller for visse funksjoner på disse nettstedene. Hvis du blokkerer disse spesifikke informasjonskapslene vil våre løsninger fungere dårligere. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at du ikke lenger kan benytte all tilgjengelig funksjonalitet på våre nettsteder.

I tillegg så lagrer vi data dersom du er kunde av oss. Dette er data vi lagrer for å kunne administrere kundeforholdet ditt. Dersom du tidligere har vært kunde hos oss, vil vi beholde kundehistorikk om deg i en periode slik at vi i fremtiden kan yte deg god kundeservice og gi deg relevante tilbud og fordeler basert på ditt tidligere kundeforhold. Når formålet ved oppfølging av ditt kundeforhold opphører, vil de relevante personopplysningene slettes.

Hvilke formål bruker vi data til?

Bas Kommunikasjon bestreber å gi våre kunder best mulige opplevelse av våre tjenester. Med mindre det er særskilt avtalt med deg, vil vi kun bruke dine data til de følgende formål:

a) Distribusjon av reklame til medlemmer av Postens Preferansebase og Flyttehjelpen

Postens Preferansebase er en medlemsklubb for å registrere ønsker om reklame. Postens Flyttehjelp (Flyttehjelpen) er en del av denne medlemsklubben, og ved registrering i Flyttehjelpen registreres informasjonen også i Postens Preferansebase. Tjenesten Flyttehjelpen leveres av Bas Kommunikasjon, og Bas Kommunikasjon er å anse som behandlingsansvarlig for Preferansebasen og Flyttehjelpen.
Flyttehjelpen: Når du melder varig adresseendring til Posten blir data som adresse, telefon, e-post, kjønn og fødselsnummer overført til Flyttehjelpen. Data lagres kun etter aktivt samtykke fra deg.

Bas Kommunikasjon sender automatisk flyttemelding med din gamle og nye adresse, samt eventuell øvrige informasjon du registrerte på sidene, til selskap vi har avtale om å oppdatere basert på innmelding i Flyttehjelpen. I tillegg kan Flyttehjelpen sende deg e-post på vegne av leverandører du selv har krysset av for.

Postens Preferansebase videreformidler ditt navn, telefonnummer, adresse og e-post adresse til de leverandørene du selv har krysset av for, der det er uttrykkelig og tydelig informert om at leverandøren kan kontakte deg. Disse kan ringe deg og/eller sende deg e-post eller brev, men kun for å følge opp tilbudet fra Flyttehjelpen.
Fødselsnummer utleveres kun til mottakere som kan benytte dette i henhold til Personopplysningsloven §12.

I tillegg til informasjon om valgte tilbud i Flyttehjelpen, vil du motta informasjon og tilbud formidlet via Postens Preferansebase per e-post eller brev. Du kan enkelt melde deg av denne tjenesten.

Behandlingsgrunnlaget vårt er samtykke, som regulert i Personvernforordningens art. 6 nr. 1 a).

b) Bruk av data i analytiske modeller og profilering

Profilering defineres som enhver form for behandling som har som mål å evaluere enkelte personlige egenskaper, spesielt for å analysere eller forutse personlige preferanser, pålitelighet, adferd, posisjon eller bevegelser.

Profilering er i hovedsak basert på statistisk informasjon og ikke-identifiserbare opplysninger om den registrerte.

I enkelte av Bas Kommunikasjons grunnlag brukes også ekstra variabler av statistisk natur, som kombineres med kontaktopplysninger til den enkelte. Variablene kan for eksempel være antagelser om livsstil, familiesituasjon, sannsynligheten for at den registrerte har en bil, og så videre. Disse opplysningene brukes for at våre kunder i enda større grad skal nå enkeltpersoner med relevante og riktig tilbud.

Dersom det unntaksvis behandles personopplysninger i forbindelse med med våre analysetjenester vil slik behandling ha hjemmel i Personopplysningsloven art. 6 nr. 1 f)

Hvem deler vi opplysningene med?

Bas Kommunikasjon vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Bas Kommunikasjon kan ikke, uten skriftlig samtykke fra Behandlingsansvarlig, overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS med mindre ett eller flere av unntakene nedenfor gjelder:

  • I tillegg til tilstrekkelig sikkerhetsnivå i EU/EØS, har Kommisjonen besluttet at sikkerhetsnivået også er tilstrekkelig i enkelte land utenfor EU/EØS. Det opplyses om disse landene på Kommisjonens nettsted.
  • Bas Kommunikasjon har inngått en bindende avtale under EUs relevante standardklausul (Kommisjonens beslutning om standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger til tredjeland).
  • Offentlige myndigheter
  • Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter etter nærmere regler.
  • Barns personvern

Bas Kommunikasjon har som hovedregel å ikke samle inn eller på annen måte behandle persondata om personer under 16 år. Hvis personer under 16 år likevel har kommet oss i hende via vårt kildegrunnlag, vil vi slette data så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.

Hvordan lagrer Bas Kommunikasjon opplysninger vi har om deg og hvordan kan du slette data hos oss?

Bas Kommunikasjon lagrer alle personopplysninger som behandles i «skytjenester» eller på våre egne servere. Vår leverandør av «skytjenester» er Microsoft og deler av vår internkontroll blir godt ivaretatt av dem. Vi vil ikke lagre persondata lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Dine rettigheter og våre plikter

Det er viktig at data vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at data kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at data skal slettes eller oppdateres.

Du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Vennligst kontakt oss på personvern@bas.no

Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre rammebetingelser eller våre produkter. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de produktene som berøres.

Klage til Datatilsynet

Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes i Norge. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen som gjøres av Bas Kommunikasjon.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller denne personvernerklæringen, ta kontakt med oss på:

Epost: personvern@bas.no

Telefonnummer: 22 54 16 00