Insourcing eller outsourcing – hva er lurest?

Av Arild Horsberg Lena Angvik

15. nov. kl. 13:03

Er det smart å flytte all markedsføringskompetanse in-house, eller ikke? Dette temaet har vært brennhett i markedsføringsbransjen de siste årene. Ifølge ANFO er insourcing, eller inhousing, en klar trend – annonsører og markedsførere velger nå i større grad å flytte arbeidsoppgaver, funksjoner og fagområder til egne ansatte. Her ser vi på fordelene og ulempene ved insourcing i vår verden, nemlig personalisert markedsføring.


1. Mange fagdisipliner betyr mange ansatte

Markedsføringsfaget er blitt svært bredt. Her jobber blant annet data scientists, analytikere, grafiske designere, SEO-spesialister, løsningsarkitekter, utviklere, art directors, innholdsprodusenter, tekniske prosjektledere, marketing automation-eksperter og SoMe-kyndige. Listen blir lengre jo mer teknologisk avansert markedsføring blir, og kravene til kompetanse og kunnskap vil øke ytterligere. Skal du dekke alle fagområder snakker vi fort minst 10 personer. Kanskje er du heldig og du finner noen som kan fylle flere roller, men disse folka vokser ikke på trær.


2. Å bygge fagmiljø med kun én fra hvert fagområde kan være utfordrende

Alle spesialister har en ambisjon om å utvikle seg faglig og å ha noen å sparre med, bryne seg på og lære av. Med én fra hvert fag blir ofte ensomheten stor. Den faglige utviklingen kan stagnere og vår erfaring er at mange slike ensomme svaler skifter arbeidsgiver oftere enn gjennomsnittet.


3. Kravstilling og konsekvens

Det er enklere å stille krav til en ekstern part, og man krever ofte mer av en ekstern partner enn av egne folk. Byråer har ofte et høyere tempo fordi vi lever av å imponere kunden hver eneste dag – vi må levere godt til korte frister og satte budsjetter for å beholde vår verdi. Tempoet er som regel ikke like høyt om man ikke har en ekstern part som pusher på og hjelper til.

For den eksterne parten er det lettere å leve opp til kravene fordi konsekvensene av å ikke levere godt er store. Forretningsavtaler er enkle å terminere, arbeidsforhold er ikke (og skal selvsagt heller ikke være det).


4. Inhousing skaper nærhet

Har du teamet ditt rundt deg hele dagen kan det være enklere å diskutere, beslutte og eksekvere. Interne prosesser mot andre avdelinger og funksjoner blir enklere. Lojaliteten kan bli sterkere. Viljen til å brenne for saken og blø for drakta er ofte sterkere.


5. Større kunnskap – bedre innsikt

Egne ansatte vil som regel kjenne bedriftskulturen, verdiene, merkevaren, produktene og tjenestene bedre enn en ekstern part. Ikke minst har de god innsikt i sin egen bransje.

Hvem er best?

Det er ikke lett å peke på enten insourcing eller outsourcing som vinneren. De som lykkes best, gjør etter vår mening begge deler. Det gir størst fleksibilitet, bedre reaksjonsevne og hurtigere time-to-market. De bygger opp et kjerneteam internt, og bruker tid på å definere hvilken kompetanse som er kritisk å ha selv. Så kjøper de resten fra eksterne partnere.

De bygger ofte opp team der både interne og eksterne krefter jobber sammen som et lag, med integrerte arbeidsprosesser og felles leveranser. De kan hurtig utvide kapasiteten når kampanjer og prosjekter hoper seg opp, og kjapt redusere bemanningen når det er roligere tider.

Det lønner seg også klart å ha kun én ekstern partner. Det er en av grunnene til at vi i Bas er såpass brede – med oss som partner får du ekstremt mye spesialkompetanse i én samlet pakke. Bruker du flere, blir koordineringsjobben mye større, kvaliteten faller lett og tidsforbruket stiger fort. Når det dukker opp nye kompetansekrav kan du stille krav til partneren din, som bør reagere hurtig og ha stor vilje til omstilling. Det er virkelig win-win!

Interessert i å fortsette diskusjonen? Vi tar gjerne en kopp kaffe med deg!

Synes du dette var spennende å lese om? Få oppdatering om nye blogginnlegg og arrangementer fra Bas.


Andre artikler