Fire gode grunner til å ha et Dashboard

Av Changiz Hosseini

02. feb. kl. 10:57

Dashboard er et ord som er kastet mye rundt i IT-verden, og det med god grunn. Det er det mest populære sluttproduktet for dataanalyse eller business intelligence (BI). For de som ikke er så godt kjent med hva et dashboard er, er det kort fortalt et rapporteringsverktøy som viser aggregert informasjon i form av KPI-er, målinger og mer, samlet på én side – og som alle kan forstå!

Målet med dette blogginnlegget er å vise hvorfor dashboards ikke bare er det mest populære BI-produktet for øyeblikket, men også hvorfor alle bedrifter burde investere i det.


1. All viktig informasjon på ett sted

Ikke bare er det å manuelt samle, lese og analysere informasjon fra mange forskjellige systemer dårlig bruk av tid og ressurser, men informasjonen er også mest sannsynlig utdatert innen rapporten er ferdig.

Siden Dashboards ofte henter datagrunnlag fra mange forskjellige datakilder, gir det muligheten til å måle KPI-er fra én sentralisert lokasjon. Man slipper at brukerne konstant må bytte mellom forskjellige rapporter og systemer, eller at brukerne lager sine egne hjemmesnekra rapporter i Excel eller lignende verktøy (som også ofte kan ha feilaktig fremstilling av data).

Dashboards konvergerer dataene fra de forskjellige kildene til ett sted. Når man samler inn data fra mange forskjellige steder må de konverteres til et standardisert format. Derfor er det svært viktig at all dataen gjennomgår en grundig vask før den blir presentert i Dashbordet.

Det er tungvint å vaske manuelt, og ofte skjer det feil fordi verktøy som Excel er ikke gode nok til å gjøre dette. Derfor må dataene gjennom en prosess som heter ETL (extract, transform, load) – det vil si at man trekker data fra forskjellige kilder, transformerer (vasker) dataene til et standardisert format, og deretter laster det inn i Dashboardet. Dette skaper integritet i informasjonen som blir vist, og gir oss “one single point of truth”. Da er vi sikre på at alle har tilgang til den samme informasjonen.


2. Se data i sammenheng

Dashboards er ikke statiske, slik som tradisjonelle rapporter. Dashboards tillater brukerne til å interagere med dataene selv. For eksempel klikke og søke i dataene for å få svar på spørsmål som de selv vil.

Dette kalles for datafiltrering, og det kan deles opp i fire operasjoner: slice, dice, drill-down og drill-up. Under ser du et eksempel på hvordan disse operasjonene kan brukes for å søke i dataene.Det å ha alt på ett sted, betyr ikke fravær av detaljer. Tvert imot, godt designede Dashboards kan ofte være fantastiske redskap for å gå mye dypere ned i dataen, og i tillegg gi oss muligheten til å se sammenhenger med andre datakilder som man ikke kunne se før.


3. Enkel kommunikasjon av data

Alle har mindre og mindre tid i til å rekke over alt de må gjøre, så en av de største godene med Dashboards er at de tar seg av alt grovarbeidet med å tolke og oversette data for deg.

Dashboards bør være designet slik at all «støy» er fjernet, og brukeren kun ser den viktigste informasjonen. I Bas er visjonen vår å redde verden fra irrelevant kommunikasjon. Den visjonen kan også videreføres til dashboardløsninger; de skal kun vise det som er signifikant, altså meningsfullt og viktig.

Eksempelvis – hvilken presentasjon av data er lettest å forstå her?

Bilde av to type grafer4. Ta raske og gode beslutninger

Dashboard er som sagt et levende, dynamisk produkt, ikke en 60-siders PDF-rapport eller et Excel-ark, som ofte er utdatert innen man skal lese det. I Bas er vi ekstremt opptatt av å ikke lage skrivebordsrapporter, det vil si rapporter som leses en gang og så legges i en skuff og glemmes. Nøkkelen til et godt Dashboard er å behandle det som et levende produkt som utvikles og vokser over tid. Det er en iterativ prosess hvor man noen ganger utvider informasjonen på Dashboardet, andre ganger fjerner og legger til noe annet, alt ettersom hva som er bedriftens informasjonsbehov her og nå.

Det å ha umiddelbar tilgang til data, målinger og trender på sentrale KPI-er gjør at du kan ta riktige beslutninger raskere. Du trenger ikke lenger be utviklerne om data, vente på at dataene blir behandlet, motta rapporten og så ta handling. Ett klikk på Dashboardet gir deg det beslutningsgrunnlaget du trenger!

Det å ha rask tilgang til korrekt informasjon du kan stole på, samlet på ett enkelt sted gjør det lett å identifisere vellykkede (og mindre vellykkede) forretningsområder, prosesser, avdelinger eller produkter. Det er en forutsetning for å kunne kanalisere din strategi og ressurser dit det gir mest mening og verdi.

Ta gjerne kontakt med oss i Bas Kommunikasjon om du vil vite mer om Dashboards og BI.

Synes du dette var spennende å lese om? Få oppdatering om nye blogginnlegg og arrangementer fra Bas.


Andre artikler