Personalisert kundedialog for Varner

Prosjekt

Personalisert kundedialog for Varner

Tidspunkt

Vinteren 2017


Varner er et av Nord-Europas største motekonserner. I likhet med resten av retailbransjen har de hatt store utfordringer når det gjelder digitalisering og netthandel.

Varner

Trygg oppstart med nytt system

Varner ønsket rådgivning og hjelp med implementeringen av deres nye MA-system, Agillic. Siden Agillic er en av våre samarbeidspartnere, og vi i tillegg hadde mulighet til å bidra med teknisk oppsett og datastrømmen mellom de ulike systemene, så falt valget på oss i Bas. Prosjektet varte til 2023.

Målet var å minimere de manuelle oppgavene i Varner, i tillegg til å kunne gi kundene mer relevant informasjon i kundeklubbene de er medlemmer i.

Automatisering av kundedialoger

Fokuset på oppskalering har vært en rød tråd. Vi hjalp Varner med å automatisere kundedialoger i 5 land på tvers av 8 ulike fordelsprogram i motekjedene Cubus, Dressmann, Dressmann XL, Bik Bok, Carlings, Volt, Urban og WOW. Målet var å minimere de manuelle oppgavene i Varner, i tillegg til å kunne gi kundene mer relevant informasjon i kundeklubbene de er medlemmer i.

Varner2

Pilotprosjekt med AI

Sammen med kunden satte vi i gang med et pilotprosjekt på AI (artificial intelligence). Dette var det masse læring i både for oss og Varner!

Takk 💛

Vi er så takknemlige for at vi å ha vært en del av Varners digitaliseringsprosjekt. Mange i Bas har vært involvert i å gjøre kundeklubben og 1:1-kommunikasjonen mer relevant for medlemmene. Varner har også latt oss bidra med CRM-strategi, analytiske modeller, analyse, design av e-postmaler, innhold og drift av den tekniske plattformen. Nå tar de stafettpinnen videre selv, og vi ønsker dem stort lykke til!