Våre tjenester

Bas Bil

Bas Bil tar vare på din kommunikasjon slik at du kan fokusere på dine kunder

Jobber du i bilbransjen og ønsker å lykkes med kommunikasjon mot kunder? Bas Bil er et produktområde innenfor Bas Kommunikasjon som hjelper bilimportører, bilforhandlere og verksteder å lykkes med kundekommunikasjon. Resultatet er bedre kundeopplevelser, økt lojalitet, flere nye kunder og stabil økonomisk lønnsomhet.

Bas Bil tar hånd om oppsett, design, produksjon og distribusjon i alle 1:1-kanaler, så kan du ta hånd om kundene dine og bilene deres.

Dette er Bas Bil:

 • Bas Bil Ettermarked
 • Bas Bil Salg
 • Bas Bil Innsikt
 • Bas Bil Kampanjer og Kommunikasjon
 • Bas Bil Data og Datakvalitet
 • Bas Bil System
 • Bas Bil Strategi og Rådgivning
Frame 67

Bas Bil Ettermarked

Ettermarkedet er viktig. Her sikrer du din lønnsomhet og vekst. La oss hjelpe med triggerbaserte og automatiserte tjenester rettet spesielt mot å bevare kundetilfredshet, lojalitet og gjenkjøp.


Du får tilgang til automatiske kommunikasjonsløsninger som:

 • Påminnelse om EU-kontroll
 • Kommunikasjon til nye eiere etter et eierskifte
 • Kommunikasjon til kunder som flytter
 • Kommunikasjon knyttet til årlig vedlikehold
 • Oppfølging av årsservice med tilhørende mobilitetsgaranti
 • Tilfredshetsmåling etter verkstedbesøk
Frame 69

Bas Bil Salg

Gjennom Bas Bil Salg får du muligheten til å automatisere kommunikasjon mot kunder og potensielle kunder. Typiske målsettinger er å oppnå førstegangskjøp og gjenkjøp av bil.

Du får kommunikasjonsløsninger som blant annet:

 • Oppfølging etter avgitt tilbud
 • Velkommen som kunde
 • Oppfølging i etterkant av overlevering av kjøretøy
 • Oppfølging i forkant av utgående leasing kontrakter
 • Oppfølging i forkant av utgående garanti på bil
 • Tilfredshetsmåling etter bilkjøp
Frame 70

Bas Bil Innsikt

Vi kan hjelpe deg med innsikt om både kunder, potensielle kunder, konkurrenter og markedet du opererer i. Du kan få analyser, rapporter og statistikk som gir deg bedre beslutningsgrunnlag for forretningsutvikling generelt og kommunikasjon spesielt.


Vi tilbyr blant annet:

 • Analyse, forstudier
 • Profilanalyser, hva kjennetegner egne kunder og konkurrenter
 • Responsanalyser
 • Scoringsmodeller
 • Påføring av datavariabler til analyseformål
 • Tellinger, antall kjøretøy i angitt distrikt etc.
Frame 71

Bas Bil Kampanjer og Kommunikasjon

Du får gjennom Bas Bil Kampanjer og Kommunikasjon en rekke tjenester innen kampanjer i alle medier. Gjennom grundig forarbeid og innsikt får du gode kreative konsepter og kampanjer som leverer resultater. Vårt team av art directors, utviklere, tekstforfattere, innholdsrådgivere, designere og digitale markedsførere har bred kompetanse innen alle fysiske og digitale kanaler og kan hjelpe deg med å løfte kampanjene til nye høyder og ta i bruk nye kanaler.


Du får gjennom dette tjenesteområdet tjenester som:

 • Forstudier
 • Prosjektledelse og rådgivning
 • Design, utvikling, tekstutforming, konseptutvikling
 • Digital markedsføring som Google- og SoMe-annonsering
 • Produksjon av fysiske kampanjer
 • Distribusjon i postale, digitale og sosiale medier
Frame 68

Bas Bil Data og Datakvalitet

Bas Bil Data og Datakvalitet håndteres av vårt søsterselskap Data Factory, www.datafactory.no. Dersom du søker optimal kvalitet på dine kunde- og kjøretøydata bistår vi gjerne. Vi kan også hjelpe med rådgivning om bruk og oppdatering av persondata og spørsmål om GDPR.


Vi tilbyr blant annet:

 • Kjøp av data til kampanjer eller analyseformål
 • Enkeltstående vask av kunde- eller kjøretøy informasjon, LIVE Update
 • Regelmessig vask av kundeinformasjon, LIVE Monitor
 • Regelmessig vask av kjøretøyinformasjon, EIERVERIFISERING
 • Oppslagsløsning, LIVE Search

Frame 66

Bas Bil System

Har din bedrift utfordringer med tanke på innhenting, lagring, strukturering, oppdatering og bruk av data? Ta kontakt med oss, vi kan bistå deg med å løse de tekniske utfordringer dere har. Du kan gjennom Bas Bil System få systemleveranser tilpasset dine behov.


Du kan få tilgang til løsninger som:

 • Kampanjeverktøy (f.eks. IDA)
 • CRM-løsninger (f.eks. Agillic og HubSpot)
 • Dataplattformer
Frame 73

Bas Bil Strategi og Rådgivning

Vi kan hjelpe deg med rådgivning og konsulenttjenester. Vi har dyktige rådgivere og spesialister, alle med bred kompetanse, bransjeerfaring og evner til å hjelpe deg og din bedrift.


Vi tilbyr konsulenttjenester som for eksempel:

 • Workshops
 • Kundereiser, fra forstudie til komplett kommunikasjonsplattform
 • ADK og prosess for analytisk drevet kommunikasjon
 • Generell rådgivning og konsulenttjenester
Frame 64

Bas Bil-fabrikken

Bas Bil er vår portal hvor du aktiverer og administrerer aktivitetene dine. I denne portalen finner du også rapportering som viser effekt av aktivitetene. I Bas Bil-fabrikken legger du inn informasjon tilknyttet aktiviteten du ønsker å delta på, og dette kobles videre sammen med deres kunde- og kjøretøydata samt informasjon fra Motorvognregisteret. 


I Bas Bil-fabrikken kan du:

 • Registrere selskapet og eventuell kjedetilhørighet
 • Melde dere på tilgjengelige tjenester
 • Hente og eksportere rapporter
 • Få oversikt over utsendelser per kanal og tilhørende respons
 • Nedlastingsfunksjonalitet
 • Du kan laste ned detaljert responsinformasjon for videre oppfølging

I Bil-fabrikken er det også en hjelpefunksjon som enkelt setter deg i kontakt med oss i Bas Bil for assistanse, besvarelse av spørsmål eller opprette bestilling.

Bas Bil-fabrikken finner du her


Frame 72

Dette sier våre kunder om oss:


«Med Bas Bil-fabrikken oppnår vi mål om å øke antall utførte EU-kontroller på egne merkeverksteder. Segmenteringsvalgene gjør utsendelsene våre presise og kostnadseffektive. Rapportfunksjonalitet tillater oss å øke forbedringspotensialer underveis, samt at de tilrettelegger for å kunne kontakte kunder igjen nærmere utløpsfrister. Opplæring og forvaltning i løsningen skjer knirkefritt sammen med Bas Kommunikasjon, og det er enkelt å komme i gang.»

Nanna Kvannes, Digital Marketing Manager i British Cars Norway


«Ved bruk av Bas Bil har vi opplevd stor økning i antall bestillinger av EU-kontroll. Rapporter bruker vi flittig til å kontakte kundene på nytt når fristen for EU-kontroll nærmer seg.»

Sven Olaf Sele, CEO i Klepp Auto

Book tid med Jens for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg!