Våre tjenester

Memento

Memento er et datasett produsert av Bas Kommunikasjon og Data Factory.
Datasettet kan brukes til å påføre individer i Norge forskjellige variabler som kan brukes til analyse og markedsføring.

  • Har noen av kundene ting til felles?
  • Hva skiller kunder som kjøper produkt A fra produkt B?
  • Eller hva skiller kundene dine fra resten av Norge?

Denne innsikten kan data fra Memento bidra med – på flere områder. Et produkt som virkelig lar deg kjenne målgruppen din!

Finn riktig målgruppe ved hjelp av økt kundeinnsikt

Kundebaser er ofte begrenset når det gjelder hvilken informasjon man kan få på̊ kundemassen sin. Utenom kundens atferd, så sitter man oftest igjen med kjønn, alder og kontaktinfo - noe som ofte ikke gir den nødvendige innsikten. Lette analyser fra Memento kan gi innsikt på̊ kundebasen i form av statistikk, men det går også an å anvende maskinlæringsmodeller som kan kombinere kundedata og data fra Memento for å forutse preferanser, segmenter eller fremtidig atferd. Dersom man allerede vet hvilke kunder man ser etter, går det også̊ an å bare anvende enkelte datafelter i Memento direkte.

Våre fem variabelpakker

Variablene i Memento er inndelt i pakker som gjør det enklere å organisere:

  • Økonomi
  • Demografi
  • Kjøretøy
  • Eiendom
  • Politikk

Dataene i disse pakkene kan for eksempel inkludere parforhold, barnesannsynlighet, estimert økonomi, eiendom, bildata eller politisk tilhørighet. Alle variablene har blitt godkjent av våre juridiske eksperter slik at du ikke trenger å bekymre deg for begrensninger rundt bruksområder.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Eystein.