Spisset kommunikasjonskonsept og kampanjer for Pensjonistforbundet

Kunde

Pensjonistforbundet

Prosjekt

Spisset kommunikasjonskonsept og kampanjer for Pensjonistforbundet

Tidspunkt

2020

Pensjonistforbundet er Norges fremste organisasjon for eldre. De ønsket en mer spisset kommunikasjonsstrategi, og Bas fikk oppdraget om å planlegge og utføre en rekke aktiviteter for å rekruttere og engasjere målgruppen.

Plusspodden

Pensjonistforbundet er en kompleks organisasjon. Selv om det politiske arbeidet rundt eldres rettigheter er ledestjernen, er lokallag, frivillig arbeid, kurs, opplæring, sosiale aktiviteter og medlemsfordeler også viktige deler av forbundet.

Ny kommunikasjonsstrategi

I vår innledet vi i Bas et tettere samarbeid med Pensjonistforbundet. Det hele startet med å lage en helt ny kommunikasjonsstrategi. De ulike kommunikasjonsmålgruppene ble kartlagt, og det ble lagt strategier for hvordan man skulle kommunisere med de ulike målgruppene.

Ut over våren 2020 har det blitt flere samarbeid. Bas har hjulpet Pensjonistforbundet med blant annet:

  • En stor vervekampanje for å skaffe nye medlemmer
  • Årsberetning for 2019
  • Et nyhetsmagasin
  • Kampanjer og annonsering i sosiale medier
  • Markedsføring av PLUSSpodden - Pensjonistforbundets helt egne podcast

Testing i fokus

Testing har vært et gjennomgående fokus i hvert prosjekt med Pensjonistforbundet. I de fysiske vervekampanjene har vi testet ulike budskap, for å se hva som trigger mottakerne til å bli medlem av organisasjonen. I sosiale medier har vi for eksempel testet ulike målgrupper – smale, brede og retargeting, og vi har testet ulike bilder og tekster for hver annonse vi har opprettet. Å systematisk jobbe med testing har gjort det mulig å optimalisere kampanjene og finne oppskriften på engasjerende annonser for Pensjonistforbundet.

PLUSS3

Tettere samarbeid

Samarbeidet ble nok enda tettere på grunn av koronapandemien og den nedstengningen samfunnet opplevde da. Eldre er en spesielt utsatt gruppe, og Pensjonistforbundet så seg nødt til å avlyse alle fysiske møter og aktiviteter. Da kom ideen om et nyhetsmagasin. Behovet for å kommunisere med, og holde medlemmene oppdatert på hva som skjedde i organisasjonen, var stort.

Nyhetsmagasin pensjonistforbundet

Allsidig byråleveranse

Bas bidrar som et komplett kommunikasjonsbyrå for Pensjonistforbundet, og hjelper dem med alle mulige oppdrag som handler om 1:1-kommunikasjon. Vi bidrar fra start til slutt med blant annet idéutvikling, budskapsvinkling, innholdsproduksjon, design, målgruppeutvelgelse, databehandling og datavask og annonsering på sosiale medier.

Resultater

  • PLUSSpodden, som ble lansert i april 2020, har nådd hele 230 000 eldre i sosiale medier, og fått 35 000 lenkeklikk. Kostnad per klikk har vært helt nede på 0,96 kr (gjennomsnittlig CPC på tvers av alle bransjer er 15,5 NOK)
  • Bekymringstelefonen, som har vært et fokus under koronapandemien, har nådd hele 182 000 eldre, og fått 12 200 lenkeklikk.