Hva om nyhetsbrevet ditt hadde sett sånn her ut?

24. mars kl. 17:10


Du tenker kanskje på universell utforming som kontraster, farger og tydelige skriftsnitt? Det er mer enn bare det. Ved å sørge for god universell utforming kan bedriften din nå ut til flere og være med på å viske ut det digitale skillet som fins i dag.

Se for deg alt du sender ut, alt du kommuniserer, alle kontaktflatene og alle interaksjonspunktene mellom deg og kundene dine. Tenk på e-posten du sender ut – hvordan fungerer denne for en med synshemninger som er avhengig av en skjermleser? Hvordan fungerer denne for en med motorisk funksjonsnedsettelse, hørselshemminger, eller kognitiv funksjonsnedsettelse?

Tar du ikke hensyn til dette er du dessverre med på å skape et digitalt skille, og du kan potensielt ekskludere en gruppe på over 320 000 personer i Norge. Det ønsker du jo ikke!


Hvordan fungerer en skjermleser?

En skjermleser er et program som brukes av blinde og svaksynte for å få tilgang til informasjonen som vises på skjermen. Du finner innebygde programmer på PC-en og mobilen din, men listen over eksterne programmer er også lang.

Skjermleseren sin hovedoppgave er å tolke den visuelle informasjonen på skjermen slik at innholdet kan presenteres på en leseliste eller ved syntetisk tale. Slik kan blinde og svaksynte få tilgang til informasjonen som vises på skjermen. Hvis man ikke tilrettelegger, og fokuserer på å optimalisere den universelle utformingen, vil skjermlesere ha problemer med å tolke innholdet.


Hvordan løser vi dette problemet?

Vi kan være de første til å innrømme at HTML-koden som blir brukt i e-poster ikke er gunstig for dagens situasjon og behov. Det er en eldre standard som har tydelige begrensninger.

Men en begrensning er en mulighet, ikke et hinder!

Man kan kanskje ikke gjøre endringer på hvordan koden fungerer, men det er mulig å optimalisere. Vi åpnet opp for en diskusjon sammen med flere personer med synshemninger for å kartlegge utfordringer de møter på i hverdagen når det kommer til nyhetsbrev. Sammen skrev vi en liten liste over hvordan du og jeg kan forbedre nyhetsbrevene våre, og på den måten gjøre dem tilgjengelige for mange flere!


Åtte tips til nyhetsbrev

  • De samme retningslinjene som gjelder for nettsiden din gjelder i e-poster. Bruk av farger, gode kontraster, tydelig skrift, osv er alle like viktige over alle flater. Les deg opp på WCAG kravene

  • Bruk verktøyene dine og MA-systemet ditt ordentlig, det er en grunn til at funksjonene er satt opp slik det er satt opp.

  • Ikke ta snarveier for å komme til ønsket resultat når du setter opp nyhetsbrev. Bruk en ny tekstblokk for hvert avsnitt for å få ønsket avstand, ikke fem linjeskift.

  • En skjermleser leser ikke det du ser på skjermen, de leser koden og listene bak. Derfor må strukturen og hierarkiet være riktig. En heading er en heading, en knapp er en knapp, og så videre.

  • En god alt-tekst løser ikke alle problemer, men det er en bra start! Skriv en god og meningsfull alternativ tekst på bildene som ligger i nyhetsbrevet. Hvis det er et bilde med masse informativ tekst, burde dette gjentas i en tekst under bildet.

  • La tekst være ren tekst. Ikke lim inn et bilde med masse tekst og innhold og prøv å fikse det ved å putte inn en lang alt-tekst som beskriver innholdet. Dette er ikke best practice.

  • Bruk definerte overskrifter og underoverskrifter så langt som mulig hvis det er flere overskrifter og underoverskrifter under same emne.

  • Beskriv hva knappen gjør - du trenger ikke skrive at det er en knapp.


Ønsker du å lære mer, få med deg lunsjinar om e-postdesign og innhold

Prøv selv!

Det finnes innebygde skjermlesere på Mac, PC og mobil. Du finner også mange andre skjermlesere som er gratis å bruke på nett. Vi anbefaler å prøve disse selv, så ser du hvordan nyhetsbrevet ditt fungerer med en skjermleser.

Vil du vite mer? Her er noen nyttige linker om temaet:

Lykke til!

Synes du dette var spennende å lese om? Få oppdatering om nye blogginnlegg og arrangementer fra Bas.


Andre artikler