Analysereisen – og hvorfor du bør starte din!

Av Eystein Widar Bråthen

02. feb. kl. 10:56

Når du sender ut kundekommunikasjon, enten det er på e-post, SMS, nettsiden, sosiale medier eller noe annet, tenker du over hvor relevant informasjonen er for akkurat den kunden? Hvilke grep tar du for å sikre at kundene dine mottar kun informasjon som er interessant for dem, og at de får informasjonen når de trenger den, i den optimale kanalen? Ikke mange bedrifter i Norge gjør dette idag. I Bas har vi et ambisiøst mål om å redde verden fra irrelevant kommunikasjon, og derfor har vi utviklet et konsept som hjelper bedrifter som din å komme et stort skritt nærmere målet. Og her får du vite hvordan!

Data er den nye oljen og vi står med begge beina godt plantet midt opp i den fjerde industrielle revolusjon, og den gir unike muligheter til den som henger med! En revolusjon som vil jevne ut skillene mellom det fysiske og digitale. Dette gjøres ved at man kobler sammen mange ulike teknologier som lenge kun har vært en visjon. Tradisjonell strategi kan ikke tilpasses eksponentielle systemer og teknologier. Vi kan ikke fremskrive gårdagens modeller i et uforutsigbart marked. Dette er for oss kjente problemstillinger som vi hjelper våre kunder med ukentlig.

Hvordan skal virksomhetene bli klare for en ny digital hverdag?

Den som lærer raskere enn konkurrentene sine, og klarer å omsette læring til konkurransefordel og skalere effekten, vil lykkes!

Virksomheter som investerer i data og innsikt gjør det enten for å forbedre eksisterende drift, påvirke sin egen evne til fornying, eller begge deler. En ting som er helt sikkert er at dypere forståelse av forbrukeratferd gir unike muligheter.

Så tilbake til hvordan vi skal hjelpe kundene våre med å kommunisere bedre med kundene sine. Det er mange ulike begreper som svirrer rundt i markedet: Analytisk drevet kommunikasjon; innsiktsdrevet kommunikasjon; personalisert kommunikasjon; datadrevet kommunikasjon. Hvilken kommunikasjonsform skal man bruke, og hva er effekten?

Felles for alle disse begrepene er at det ligger en strategi i bunn der virksomheter utnytter dataanalyse og teknologi for å levere relevant kommunikasjon og produkttilbud til nåværende og potensielle kunder basert på kundens behov. Vi sender ut mye informasjon daglig, men mange mangler tydelige mål om hva kommunikasjonen skal gjøre og hvilken tilhørende effekt den hadde.

Vi har utviklet et eget superverktøy – en kommunikativ modell! Denne modellen kombinerer de to viktigste faktorene som må gå hånd i hånd om man skal lykkes med kommunikasjon – analytisk modenhet, og kommunikativ modenhet. Vi har erfart at både vi og kundene våre trenger et samlebegrep som fanger opp de faktorene man trenger å ha kontroll på, beskriver hva dette innebærer og ikke minst forstå hvordan de virker sammen og som virker i praksis.

Ved å bruke modellen vår får kundene våre plassert seg selv og får god forståelse på hvorfor de er der de er på skalaen, de får økt bevissthet på hvor de vil og vi legger en felles plan på hvordan man skal komme dit raskest mulig. Denne reisen kaller vi Analysereisen!

Den første faktoren er analytisk modenhet. Her kartlegger vi hvor gode bedriften er på data, bruk av analyser og hvor oppdaterte systemene (og tilgjengeligheten av data) er. Gjennom kartleggingen finner vi ut av om man bruker mye magefølelsesstyrte beslutninger som ikke er forankret i verken data eller analyse. Hvordan segmenterer man kundemassen sin, og hva er definisjonene bak? Vet man hva de viktigste driverne som trigger kunden til handling er?Den andre viktige faktoren er kommunikativ modenhet. Sender man ut lik kommunikasjon til alle, eller er kommunikasjonen forankret i ulik bruk av innsikt og analyse? For å drive rekruttering, anti-churn arbeid og mersalg over tid, så må kunden oppleve kommunikasjonen som mottas som relevant. Relevant kommunikasjon treffer riktig mottaker med riktig budskap til riktig tid og gjerne ved bruk av rett kanal.Ved å kombinere disse to viktige faktorene får vi Bas-modellen:


Bedrifter har en tendens til å overvurdere sin egen nåsituasjon, i større selskaper kan dette være svært varierende av ulike årsaker. Basert på vår erfaring så flyttes de ofte ned ett nivå. Når man har kartlagt nåsituasjonen og målsettingen og tilhørende tiltak så vil analysereisen ivareta den operasjonelle strategien som skal ta dem dit.

Ulike bransjer har ulike modenhet, og felles for dem alle er at alle ønsker seg samme fremtidsscenario. Vi jobber mye med bank- og forsikringsbransjen, og felles for de er at de er godt vant til å bruke data til å få innsikt, prioritere og drive mersalg/nysalg. Det de har mest å gå på er å bruke denne innsikten ut gjennom kommunikasjonen, og det er her Bas kommer på banen.


Dette er også noe av det som er unikt med Bas - vi skreddersyr ikke bare budskapet til en tenkt målgruppe, vi hjelper kunden med å identifisere denne. Det er først når disse knyttes sammen og blir analytisk drevet at resultatene virkelig kommer!


Synes du dette var spennende å lese om? Få oppdatering om nye blogginnlegg og arrangementer fra Bas.


Andre artikler